વડાપાવ વાયરલ થઈ રહ્યો છે, શું તમે જાણો છો તેનો અસલ સ્વાદ?

વડાપાવ એક એવું સ્ટ્રીટ ફૂડ બની ગયું છે કે તમે ઓછામાં ઓછું એકવાર તેનો સ્વાદ ચાખ્યો જ હશે. જો કે વડાપાવ મહારાષ્ટ્રનું સ્ટ્રીટ ફૂડ છે, પરંતુ હવે તે દરેક જગ્યાએ ઉપલબ્ધ છે. દરેક વ્યક્તિ તેને પોતાની રીતે બનાવતો હોય તેવું લાગે છે. આ પણ છેલ્લા ઘણા દિવસોથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વડાપાવનો અધિકૃત સ્વાદ શું છે અને તેમાં કઈ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? ના, તો અહીં જાણો.

અધિકૃત વડાપાવનો સ્વાદ કેવો છે?
વડા પાવ એક સ્વાદિષ્ટ અને મસાલેદાર સ્ટ્રીટ ફૂડ છે. તેમાં સોફ્ટ પાવની વચ્ચે ચણાના લોટમાં લપેટી બટાટા વડાનો સમાવેશ થાય છે, સાથે પાવમાં સૂકી લસણની ચટણી ઉમેરવામાં આવે છે. વડા પાવને તળેલા લીલા મરચા સાથે પીરસવામાં આવે છે. તે પશ્ચિમ ભારતમાં મુંબઈ અને બાકીના મહારાષ્ટ્ર રાજ્યમાં ખવાય છે તે પ્રખ્યાત સ્ટ્રીટ ફૂડ છે. હવે તે દિલ્હી અને અન્ય શહેરોમાં પણ પ્રખ્યાત થઈ રહ્યું છે. તેના અધિકૃત સ્વાદની વાત કરીએ તો મુખ્ય સ્વાદ વડાનો છે. વડા બનાવવા માટે લસણ, કરી પત્તા અને મસાલા ઉમેરવામાં આવે છે. તેનો સ્વાદ થોડો મસાલેદાર છે અને પાવને કારણે તે થોડો મીઠો છે.

સૂકી ચટણીમાંથી સ્વાદ બનાવવામાં આવે છે
વડાપાવ સાથે સૂકી ચટણી પણ પીરસવામાં આવે છે. જે લસણ અને ચણાના લોટની છાલમાંથી બનાવવામાં આવે છે. આમાં લાલ આખા અથવા પાઉડર મરચાનો ઉપયોગ થાય છે. આ સૂકી ચટણી વડાપાવનો સ્વાદ ઘણી હદ સુધી વધારે છે.

Leave a Comment