‘બેવોચ’ સ્ટાર નિકોલ એગર્ટ કેન્સરની લડાઈ વચ્ચે વીડિયોમાં સંપૂર્ણપણે માથું મુંડાવે છે

[ad_1]

પ્રિય હફપોસ્ટ રીડર

હફપોસ્ટમાં તમારા ભૂતકાળના યોગદાન બદલ આભાર. અમે તમારા જેવા વાચકો માટે નિષ્ઠાપૂર્વક આભારી છીએ જેઓ અમને ખાતરી કરવામાં મદદ કરે છે કે અમે અમારા પત્રકારત્વને દરેક માટે મફત રાખી શકીએ.

આ વર્ષે દાવ વધારે છે અને અમારું 2024 કવરેજ સતત સમર્થનનો ઉપયોગ કરી શકે છે. શું તમે નિયમિત હફપોસ્ટ યોગદાનકર્તા બનવાનું વિચારશો?

પ્રિય હફપોસ્ટ રીડર

હફપોસ્ટમાં તમારા ભૂતકાળના યોગદાન બદલ આભાર. અમે તમારા જેવા વાચકો માટે નિષ્ઠાપૂર્વક આભારી છીએ જેઓ અમને ખાતરી કરવામાં મદદ કરે છે કે અમે અમારા પત્રકારત્વને દરેક માટે મફત રાખી શકીએ.

આ વર્ષે દાવ વધારે છે અને અમારું 2024 કવરેજ સતત સમર્થનનો ઉપયોગ કરી શકે છે. જો તમે છેલ્લે યોગદાન આપ્યું ત્યારથી સંજોગો બદલાયા છે, તો અમે આશા રાખીએ છીએ કે તમે ફરી એકવાર HuffPost માં યોગદાન આપવાનું વિચારશો.

[ad_2]

Source link

Leave a Comment