15 જુલાઈથી CBSE 10મી-12મી કમ્પાર્ટમેન્ટ પરીક્ષા, સંપૂર્ણ ડેટશીટ જુઓ

CBSE 10મી, 12મી કમ્પાર્ટમેન્ટ પરીક્ષા: સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઑફ સેકન્ડરી એજ્યુકેશન (CBSE) એ 10મી અને 12મી કમ્પાર્ટમેન્ટ પરીક્ષા 2024નું અંતિમ શેડ્યૂલ સત્તાવાર વેબસાઇટ cbse.gov.in પર અપલોડ કર્યું છે. પરીક્ષાઓ 15મી જુલાઈ 2024થી શરૂ થશે અને 22મી જુલાઈએ સમાપ્ત થશે. CBSE એ ઉમેદવારોની યાદી (LOC) જાહેર કર્યા પછી ડેટ શીટ બહાર પાડી છે. આ વર્ષે સીબીએસઈ બોર્ડ 10માં 1,32,337 વિદ્યાર્થીઓ અને 12માં 1,22,170 વિદ્યાર્થીઓને કમ્પાર્ટમેન્ટ કેટેગરીમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે.

મોટાભાગના વિષયો માટે CBSE 10મી પરીક્ષા સવારે 10:30 થી 1.30 વાગ્યાની વચ્ચે લેવામાં આવશે. CBSE બોર્ડની પરીક્ષાની જેમ કમ્પાર્ટમેન્ટ પરીક્ષામાં પણ વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા શરૂ થવાના 15 મિનિટ પહેલા અભ્યાસનો સમય આપવામાં આવશે. આ સમય દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ પ્રશ્નપત્રને સારી રીતે વાંચી અને સમજી શકે છે. જેના પછી જ તમે જવાબ લખવાનું શરૂ કરી શકો છો.

CBSE બોર્ડ કમ્પાર્ટમેન્ટ પરીક્ષામાં બેસવા માટે, શાળાઓએ પરિક્ષા સંગમ લિંક દ્વારા LOC સબમિટ કરવું પડશે. CBSE એ એક સત્તાવાર નોટિસમાં સ્પષ્ટતા કરી છે કે જે વિદ્યાર્થીઓના નામ ઓનલાઈન પ્રક્રિયા દ્વારા સબમિટ કરવામાં આવ્યા છે તેઓ જ 2024માં સપ્લીમેન્ટરીમાં હાજર રહી શકશે. જે વિદ્યાર્થીઓએ 2024ની બોર્ડની પરીક્ષાઓ રેગ્યુલર મોડમાં આપી હતી અને તેમને તેમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. ‘કમ્પાર્ટમેન્ટ’ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ તે શાળાનો સંપર્ક કરવો જોઈએ જ્યાંથી તેઓ પરીક્ષામાં હાજર થયા હતા.

CBSE 10મી, 12મી કમ્પાર્ટમેન્ટ પરીક્ષા: આ તારીખપત્રક છે

15 જુલાઈ – સામાજિક વિજ્ઞાન

16 જુલાઈ – હિન્દી

જુલાઈ 18 – વિજ્ઞાન

જુલાઈ 19 – ગણિતનું ધોરણ અને ગણિત મૂળભૂત

જુલાઈ 20 – અંગ્રેજી

22 જુલાઇ- ઉર્દૂ અને અન્ય પ્રાદેશિક ભાષાઓ, સંસ્કૃત, કોમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન, ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી

Leave a Comment